Kadir Has Üniversitesi Mezuniyet Töreni Duyurusu

Kadir Has Üniversitesi Mezuniyet Töreni Duyurusu

Kadir Has Üniversitesi Mezuniyet Töreni Duyurusu

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü mezuniyet töreni ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiri şu şekildedir:

Üniversitemiz Mezuniyet Töreni 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Törene 2014-2015 akademik yılı içerisinde mezun olabilecek öğrenciler katılabileceklerdir.

2014-2015 akademik yılı içerisinde mezun olabilecek öğrenciler:

1-      2014-2015 yılı güz ve bahar yarıyılları sonunda ders planında belirtilen tüm dersleri alıp başarılı olan, bitirme projesini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üzeri olanlar.

2-      Bahar yarıyılı sonunda 1. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiremediği için, tören tarihinde mezun durumda olmayan öğrencilerden aşağıda belirtilen durumda olanlar törene katılabileceklerdir:

  • Staj zorunluluğu bulunan bölümlerde, tüm derslerini başarmış ancak henüz stajını tamamlayamamış olanlar.
  • Yaz öğretimi veya tek ders sınavı sonucunda mezun olabilecek durumda olanlar (Bitirme projesi dahil olmak üzere, ders planında belirtilen derslerden en fazla 12 kredilik başarısız veya hiç alınmayan dersi bulunanlar).

NOT: Tek ders sınavına girebilmek için ilgili dersin alınıp FF ile başarısız olunması gerekmektedir.

3-      Daha önce yapılan Mezuniyet Törenine katılan öğrenciler 2015 Mezuniyet Törenine katılamayacaklardır.

REKTÖRLÜK

petrino

Benzer yazılar